Woldraiders ingeschreven met hulp van notaris Johan Stotijn

Op vrijdag 16 april j.l. mochten we als Dagelijks Bestuur van de Woldraiders naar notaris Johan Stotijn om onze motor toerclub als vereniging in te schrijven in het register van de Kamer van Koophandel.

We zijn het afgelopen jaar uitgebreid bezig geweest onze statuten op te stellen. Daarin moest aandacht zijn voor onze eigen ‘mores’ maar ook juridisch moest het kloppen. Daartoe hielp de notaris ons geweldig! Naast de verplichte onderdelen die in zo’n akte horen, gaf Johan ons duidelijke- en kundige adviezen die ons heel erg helpen.

Toen we allemaal tevreden waren, was het moment daar om onze handtekeningen te zetten onder de akte van inschrijving welke door Johan Stotijn en zijn medewerkers opgesteld was.

De overheerlijke Woldraiderstaart

Gertjan had een feestelijke taart laten maken en deze hebben we ons en de medewerkers van het kantoor van Johan heerlijk laten smaken.

Reacties zijn gesloten.